logo unesco  dublin

comment2
Home Literary Dublin

Baile Átha Cliath Inniú


Cé go ndéantar iarracht i dtreoracha do thurasóirí chuig Baile Átha Cliath míniú do chuairteoirí conas an beannú eapainmneach i mBaile Átha Cliath, ‘howaya?’ a fhuaimniú, léiríonn an cheist a ghabhann leis de ghnáth, ‘what’s the story?’ iarsmaí de thraidisiún béil atá fós beo, agus léiríonn sé freisin an fonn a bhíonn ar mhuintir Bhaile Átha Cliath i leith shaol na leabhar.

Dublin Today Image

Bíonn fonn ar mhuintir Bhaile Átha Cliath scéalta a chloisteáil fúthu féin agus faoi dhaoine eile, agus tá siad an-íogair i leith chúrsaí liteartha. Táthar chomh feasach céanna ar shaothair an ama atá thart is atá ar shaothair chomhaimseartha nua, a scaiptear nuacht fúthu sna meáin, agus trí léamha rialta, díospóireachtaí agus idirphlé arna n-óstáil ag foilsitheoirí, ollscoileanna, leabharlanna, eagraíochtaí liteartha, siopaí leabhar, tithe tábhairne agus caiféanna. Is dual do Bhaile Átha Cliathaigh meas a léiriú ar scríbhneoireacht agus ar shaibhreas a foirmeacha agus a seánraí go léir. Is díol spéise é, eolas reatha liteartha sa phríomhchathair, nasc a bhfuil bród le feiceáil go soiléir ina leith.

Tá cáil ar mhuintir na hÉireann as a gcasadh fein ar theanga na Banríona.

Ní figiúirí coimhthíocha nach bhfuil ag teacht le saol na 21ú haois iad scríbhneoirí i mBaile Átha Cliath, ach tá siad ina gcuid den tírdhreach laethúil, agus tá ardmheas ag Baile Átha Cliathaigh orthu. Tá an chathair tar éis aitheantas oifigiúil a thabhairt do scríbhneoirí trí bhealaí chomh héagsúil le Saoirse na Cathrach a bhronnadh orthu (George Bernard Shaw, Dubhghlas de hÍde agus an duine is déanaí, Thomas Kinsella) agus le Dámhachtainí an Ard-Mhéara, lenar tugadh onóir don scríbhneoir Sebastian Barry sa bhliain 2009.

Bronnadh Duais Idirnáisiúnta Man Booker i mBaile Átha Cliath den chéad uair i Meitheamh 2009, rud a chur le dintiúir liteartha na cathrach freisin. Bronnadh ceithre cinn de Dhuaiseanna Nobel na Litríochta ar scríbhneoirí a raibh baint acu leis an gcathair go dtí seo: George Bernard Shaw, W.B. Yeats, Samuel Beckett agus Seamus Heaney. I measc na scríbhneoirí eile ó Bhaile Átha Cliath a bhfuil clú agus cáil orthu go hidirnáisiúnta tá Jonathan Swift, An Cardinéal Newman, Oscar Wilde, Sean O’Casey, Denis Johnston, Flann O’Brien (Brian Ó Nualláin),Brendan Behan (Breandán Ó Beacháin) agus Jennifer Johnston.

Le blianta beaga anuas lean scríbhneoirí a bhí bunaithe i mBaile Átha Cliath orthu ag tuilleamh ardmheasa go hidirnáisiúnta as saothair ficsin, drámaíochta agus filíochta. Bronnadh an Duais Man Booker ar Iris Murdoch, Roddy Doyle, John Banville agus Anne Enright, agus sa bhliain 2009 bronnadh Dámhachtain Leabhar na Bliana Costa agus Duais Chuimhneacháin James Tait Black le haghaidh Ficsin ar Sebastian Barry. Sa bhliain 2009, bhuaigh Colum McCann Duais Náisiúnta Leabhair na Stát Aontaithe as a úrscéal 'Let The Great World Spin'. Dúirt an t-úrscéalaí Anne Enright, "I mbaile eile, téann daoine cliste amach agus tuilleann siad airgead. I mBaile Átha Cliath, téann daoine cliste abhaile agus scríobhann siad leabhair".

Is i mBaile Átha Cliath a bhronntar Dámhachtain Liteartha Idirnáisiúnta iomráiteach IMPAC, a bhuaigh an scríbhneoir Colm Tóibín, atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath, sa bhliain 2006. Tá cáil mhór idirnáisiúnta ar mhórán scríbhneoirí eile ó Bhaile Átha Cliath, agus táthar tar éis a gcuid saothar a aistriú go raon teangacha éagsúla: drámadóirí Dermot Bolger, Frank McGuinness, Conor McPherson agus Marina Carr; filí Harry Clifton (Ollamh le Filíocht in Éirinn), Eavan Boland, Paula Meehan, Peter Sirr, Pat Boran, Michael O’Loughlin, Paul Durcan agus mórán daoine eile. Tá na húrscéalaithe Maeve Binchy, John Connolly, Marian Keyes, Cathy Kelly, Patricia Scanlan agus Cecilia Ahern tar éis an barr a bhaint amach i seánra an fhicsin mhóréilimh, fad is atá na húdair fhíor-rathúla Sebastian Barry, Colum McCann, Roddy Doyle, Anne Enright, Joseph O’Connor, Hugo Hamilton, John Banville agus Claire Kilroy tar éis caighdeán den scoth a léiriú san fhicsean liteartha. Is réimse rathúil í an litríocht do leanaí agus arís tá scríbhneoirí agus maisitheoirí leabhar ó Bhaile Átha Cliath tar éis cáil idirnáisiúnta a bhaint amach sa réimse sin, mar shampla Derek Landy, Conor Kostick, Siobhán Parkinson (ceaptha mar an chéad Laureate na nÓg sa bhliain 2010), Marita Conlon-McKenna agus P. J. Lynch. Tá scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath tar éis ainm a dhéanamh dóibh féin ar fud raon iomlán na scríbhneoireachta neamhfhicsin, agus ina measc siúd tá an t-údar agus léirmheastóir liteartha Declan Kiberd, an staraí ealaíne Anne Crookshank agus an staraí Peter Harbison."

 

ar ais go barr


 
 

Stay Social With Dublin UNESCO

facebook_pngtwitteryoutube

failte_footer3
COPYRIGHT NOTICE PRIVACY POLICY ACCESSIBILITY STATEMENT
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size